Zamykając to okno za pomocą przycisku X wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez Fundację Pestka oraz Jej Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez Fundację Pestka i Jej Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych w Serwisie Fundacji Pestka oraz w Internecie. Czytaj więcej w Regulaminie Portalu oraz Polityce Prywatności.

Biuro Zarządu

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.), Kielce
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Sob - Nd : Zamknięte

Aktualności

Zaproszenie na wizytę studyjną w Wieliczce

Fundacja „PEStka” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki psychiatrii środowiskowej – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce”.

Wizyta studyjna organizowana jest ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Termin wizyty studyjnej: 28.06.2022 r.

Grupa docelowa: zaproszenie skierowane jest do osób mających wpływ na los osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydentów z terenu województwa świętokrzyskiego, tj. przedstawicieli administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w tym m.in: ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy), podmiotów leczniczych oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych wspierających osoby w kryzysie zdrowia psychicznego.

Cel wizyty:

  • poznanie metod pracy i sposobów wspierania osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce,
  • poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce,
  • poznanie możliwości i warunków implementacji dobrych praktyk na teren województwa świętokrzyskiego.

Ramowy program wizyty: POBIERZ
Regulamin rekrutacji: POBIERZ
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600-335-592

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTEj8Kz2XI-vRemMmvg0vk7h2mTs8GOt_U_Owl6tgnFq2U5g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
oraz dostarczenie kompletu dokumentów, tj.: 
zał. Nr 1 - deklaracja uczestnictwa,
zał. Nr 2 - oświadczenie RODO
zał. Nr 3 - oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia
zał. Nr 4 – oświadczenie na potrzeby projektu

Dokumenty (zał. 1-4) należy przesłać w formie skanu na adres: a.gorak@fundacjapestka.pl oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja „PEStka”
ul. Targowa 18,
pok. 924 i 925
25-520 Kielce

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń - 23.06.2021 r.

Serdecznie zapraszam!
Anna Górak Wiceprezes Zarządu Fundacja „PEStka